Môj profil

Janka Mikušová

V roku 2004 absolvovala šesťročné štúdium na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v odbore hra na priečnej flaute u profesorky Mgr. art. Laury Peškovej. V rámci štúdia na konzervatóriu navštevovala aj voliteľný predmet kompozícia. Venovala sa hre v orchestri a v komorných...
+